Презентация на корнизи (PDF формат)

Чрез кликване на горния линк, Вие ще отворите PDF Презентация на различните колекции корнизи. Тя дава подробна информация за параметрите на колекцията, както и кодовете за поръчка.